Innehållet på denna webbplats skyddas av lagen om upphovsrätt. All kopiering av källkod, grafik och övrigt är förbjuden utan upphovsmannens tillstånd. Äganderätten till programvaran tillhör DataMedicAB och Melebo AB. Ingen del av programvaran eller tillhörande dokumentation får kopieras eller på annat sätt mångfaldigas för ytterligare användning. POMS är ett registrerat varumärke.

En stor del av texterna är framställda av Bo Berglund.

Hemsidan är utvecklad av Niklas Ekelund.

« Stäng